Bartekälven

Bartekälven (Bartaureälven) är en mindre älv i västra Lappland som rinner mellan sjöarna Gåbdok och Rebnisjaur. Här tillåts enbart flugfiske och fiskebeståndet består till största delen av öring. Det är enkelt att vandra längs älven och populära fiskeplatser är de klassiska övre och nedre Korsselet.