Leavasjokk

Leavasjokken får sitt källvatten från Mårmassivets glaciärer. Team Fisk har vid ett flertal tillfällen besökt vattnet som erbjuder ett fantastiskt flugfiske efter både harr och öring.