Välijokk

Välijokk är ett unikt vatten som håller ett stort rödingbestånd. Här finns möjlighet att fiska i mindre strömmar men även ett flugfiske som mer liknar sjöfiske.